Szanowni Państwo.

Jeśli szukacie firmy gwarantującej Wam przyjazną współpracę i wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności od Waszych klientów proponujemy podjęcie niezobowiązującej rozmowy i przygotowanie dla Was indywidualnej oferty. Prosimy o kontakt.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej firmy:

-doświadczenie – działamy w tej branży od 2000 roku a jakość i skuteczność naszej pracy potwierdzają klienci w licznych listach referencyjnych i polecających

-niskie koszty – posługujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które obniżają koszty obsługi i pozwalają skutecznie zarządzać procesami windykacji;

-indywidualne podejście – z każdym Klientem podejmujemy działania określone w ramach indywidualnych ustaleń, uwzględniając specyfikę jego dłużników i wierzytelności;

-obszar działania – prowadzimy windykację na terenie całej Polski

-profesjonalizm – pracownicy naszej firmy posiadają pełen zakres wiedzy, mają wieloletnie doświadczenie, wykazują się wysoką kulturą osobistą

W naszych działaniach stosujemy wszystkie prawnie uregulowane sposoby windykacji należności od podmiotów gospodarczych:
> windykację polubowną, obejmującą nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i doprowadzenie w sposób polubowny do przyjęcia programu spłaty należności
> windykację sądową obejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności,
> windykację przedegzekucyjną, komorniczną i pokomorniczną , obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia,

Podejmowane przez nas działania windykacyjne są skupione na celu odzyskania należności w maksymalnie krótkim czasie i najniższym koszcie windykacji.

Gwarancją sukcesu jest to, że wynagrodzenie
w formie prowizji otrzymujemy po odzyskaniu
Państwa należności, która w pierwszej kolejności
trafia na rachunek naszego klienta !

Outsourcing wierzytelności którym się zajmujemy
pomaga naszemu klientowi w uzyskaniu dochodu
z tytułu wierzytelności które często są spisywane
na straty dla firmy.

Istnieje możliwość obciążenia prowizją dłużnika.


Skupujemy również wierzytelności:
- należności z nieuregulowanych faktur , weksli i not odsetkowych
-sądowych nakazów zaplaty
-należności po bezskutecznych egzekucjach komorniczych